Historie

Někdy s příchodem jara roku 2001 se schází zbytek rozpadlé kapely Westec Boys (Karel Jedlička, Karel Ficenec a Martin Lev) s Portou oceněným banjistou z obdobně zaniklé skupiny Faktor (Václav Štefl) a zakládají nové, čtyřčlenné hudební uskupení, které je mandolinistou Karlem Ficencem záhy pojmenováno jako BURIZON. Již samotné obsazení hudebních nástrojů předurčuje žánrové zaměření kapely, která od svého vzniku směřuje směrem k moderněji pojatému bluegrassu, ačkoli nejvíce zkušeností s tímto žánrem měl jako jediný příchozí právě banjista Václav Štefl. Zpočátku nově vzniklý BURIZON řešil kromě „vnitřního ladění na stejnou strunu“ i otázku samotného repertoáru a nedostatek skladeb pro začátek vystupování. Kapela tak částečně přebírá původní skladby z WESTEC BOYS, které navléká do nových aranží a posouvá je z původně countryových poloh do poloh bližších nově hranému stylu. Zbylou část repertoáru pak doplňují různými převzatými zahraničními skladbami, ať už původně bluegrassovými, anebo úplně jiného stylu. Jedno však kapela dodržuje prakticky výhradně – veškeré převzaté zahraniční, stejně jako autorské skladby opatřuje vlastními, českými texty, pod kterými je již od vzniku kapely až dodnes nejčastěji podepsán kytarista Martin Lev. Přes ustálené nástrojové obsazení ve složení kytara, kontrabas (baskytara), banjo a mandolína, zkouší kapela hledat další hudební nástroj, který by dobarvil výsledný sound BURIZONu, což se částečně daří spoluprací s tehdy ještě velmi mladým dobristou, kterým nebyl nikdo jiný, nežli dnes již poměrně dosti známý muzikant Radek Vaňkát. V této době navazuje BURIZON i spolupráci s jinými muzikanty, přičemž za zmínku stojí například i projekt, ve kterém se uprostřed kapely objevila zpěvačka skupiny Pacifik Marcela Voborská.

Po nepravidelném prostřídání hudebně bohatších a chudších sezón dochází v řadách BURIZONu k první výrazné změně v roce 2007, kdy do řady zakládajících členů kapely přistoupil natrvalo pátý člen Pavel Cígler, dobrista zaniklé kapely Báry. Nejenže svým příchodem obohatil a rozšířil možnosti projevu skupiny, ale zároveň učinil první krok k dalšímu z BURIZONských projektů, resp. vzájemnému propojení kapely BURIZON se zbytkem kapely Báry a následnému příležitostnému, dočasnému vystupování pod názvem BURIBÁRY. Po krátké době paralelní existence zůstává opět pouze kapela BURIZON ve svém již obvyklém pětičlenném obsazení, a to až do roku 2012, kdy z kapely odchází její dlouholetý banjista Václav Štefl. Jeho místo v tu chvíli obsazuje Pavel Zícha, jeden z nejvýraznějších banjistů u nás, který se nesmazatelně zapisuje do současné tvorby kapely, ať již autorských skladeb Karla Jedličky, anebo aranží písní jiných autorů.

Současnost

V současné době hraje kapela burizon v základním pětičlenném složení a stejně jako v minulosti si zakládá na prezentaci česky zpívané hudby. Do repertoáru kapely stále patří jak určitá část autorských skladeb, nejčastěji na hudbu Karla Jedličky otextovanou Martinem Lvem, tak i skladby jiných autorů, většinou opět opatřenými autorskými texty. Převážná část repertoáru lze zařadit někam k moderněji pojatému bluegrassu, i když samotný BURIZON toto škatulkování nemá příliš v oblibě. Naživo lze slyšet kapelu napříč celou republikou na nejrůznějších akcích od velkých festivalů až po malé „klubovky“, které mají všichni členové tohoto uskupení ve stále větší oblibě, a to zejména z jediného důvodu – samotné atmosféry malých klubů. BURIZON je totiž z velké míry založen na přátelství mezi členy kapely, kontaktu s diváky, stejně jako na pohodě a radosti z muziky, která je velkým koníčkem a kořením života pro všechny, nikoli nutností nebo obživou. Ti, kdo tuto kapelu blíže znají, budou jistě souhlasit.


Kde jsme například hráli:

 • Jesenický nuget
 • Mohelnický dostavník
 • Babí léto na Kyselce
 • Porta Jihlava
 • Hašmar country Lovosice

  foto

 • Porta Ústí nad Labem
 • Bluegrassfest Záhornice
 • Bluegrassmarathon Borovany
 • Žlutická struna
 • Pamětnický
 • Banjo Jamboree
 • Jamboree Strakonice
 • Roudnické vinobraní
 • Budyňský poutník
 • Country Všemily
 • Třebsínská zvonička
 • Paracountry Říp
 • Rýzmberský hradní guláš
 • Chlumecký guláš
 • Kopidlno

...a další